Close

ކޫއްޑޫ އާއި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް މަސްގަންނަވަރު އިތުރުކޮށްފި

ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް މަސްގަންނަވަރު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މަސް ގަންނަ ކޮންޓްރޯން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމީ، މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ ކޫއްޑޫ އަދި އައްޑޫ ފިޝަރީޒްގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް މަސް ލިބެމުންދާތީއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން ކޫއްޑޫ އާއި ކޫއްޑޫގެ ބޯޓު ފަހަރުތައް އަދި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއިން މަސް ގަންނަވަރު އިތުރުކޮށް، ކޮންމެ ދޯންޏަކުން 6 ޓަނުގެ މަސް ގަތުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ މިންވަރު މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވެއެވެ. އޭރު ނިންމާފައިއޮތީ ކޮންމެ ދޯންޏަކުން 5 ޓަނު މަސް ގަތުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ!

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.

scroll to top